Het evenement wordt georganiseerd op zondag 15 september van 10:00 tot 13:30 uur.

Meer mensen met een beperking in brede zin structureel laten sporten. Dat is wat wij als sportverenigingen graag zien. Op 15 september kan iedereen ontdekken wat hij/zij leuk vindt om te doen en waar in de eigen omgeving dit mogelijk is. Jong en oud kunnen die dag kennis maken met de diverse sporten en vormen van beweging. 

De aangesloten sportclubs (MVV) hebben een aanbod op maat of overwegen dit en bieden die dag deskundige begeleiding.

Deze editie heeft een extra doelstelling erbij en dat is begeleiders, mantelzorgers en familieleden getuige te laten zijn van het plezier van de deelnemers. De ervaring leert dat deze personen in de omgeving van mensen met een beperking veel invloed hebben op de keuze om al of niet te gaan sporten of bewegen.

In de loop van augustus verschijnt het definitieve programma.

Plattegrond van het sportpark